Za

一筆深邃眼線液

一筆深邃眼線液

抗皮脂、汗水與淚水

極細柔軟刷毛,一筆就能無失誤地畫出銳利漆黑線條

全1色

MAKEUP TIPS

STYLE BOOK

推薦搭配產品

  • 新魔睫 一刷驚艷睫毛膏

PAGE TOP